Privacy statement

Skinmiracle Clinic verzamelt data via haar website www.skinmiracle.nl en via dit formulier, en maakt foto’s in het kader van uw behandeling. De verzameling van gegevens betreft dus onder meer uw persoonsgegevens, medische informatie, contactgegevens, autorisatie, informatie over de behandeling en nabehandeling, financiële gegevens. Deze informatie wordt elektronisch verwerkt en in een elektronisch bestand opgeslagen.

Doel hiervan is:
– onze diensten adequaat te kunnen verlenen;
– u als client van onze kliniek te kunnen identificeren;
– het monitoren van uw behandeling en de voortgang daarvan;
– vastlegging, bewaking en controle van gemaakte afspraken;
– vastlegging, bewaking en controle van betalingen;
– de administratie van onze dienstverlening en uw behandeling in de ruimste betekenis;
– statistische gegevens, onder meer om onze doelgroep te identificeren en onze dienstverlening af te stemmen;
– u te kunnen bellen of mailen als dat nodig is (anders dan commerciële mailings);
– u de mogelijkheid te geven een account aan te maken;
– u te kunnen informeren over onze producten en diensten.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en beveiligd bewaard. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw voorgaande toestemming.

Skinmiracle Clinic verzamelt, bewaart en verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Op grond van de Wet zijn wij verplicht uw dossier 20 jaar te bewaren. Skinmiracle Clinic behoudt zich het recht voor dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.

Voor de rechten inzake privacy en gegevensverwerking verwijzen wij naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier).

Identiteit en bereikbaarheid:
Skinmiracle Clinic, nummer Kamer van Koophandel: 71494618
Jan van Galenstraat 311
1056 CB Amsterdam
T: +31 (0) 20 737 02 17
E: info@skinmiracle.nl